Close Menu
Beheeradvies: Wormenbestrijding bij grazers in de natuur

Beheeradvies: Wormenbestrijding bij grazers in de natuur

Runderen, paarden en schapen worden ingezet voor het begrazen van natuurgebieden. Dit is een mooie win-win situatie voor het natuurgebied en de veehouder: Begrazing zorgt voor variatie in het landschap en dat heeft een positief effect op de biodiversiteit. Tegelijkertijd levert het de veehouder extra grond op om zijn vee te laten grazen. Het laten begrazen van natuurgebieden brengt echter wel een praktisch probleem met zich mee. Het eventueel ontwormen van deze dieren veroorzaakt namelijk schade aan de natuur. Ontwormingsmiddelen doden immers niet alleen de wormen in het vee, maar ook het bodemleven en de insecten die in en op de mest leven. Dit zorgt vervolgens weer voor minder voedsel voor vogels als de grutto en de grauwe klauwier.

In dit beheeradvies leggen we uit wat het effect is van ontwormingsmiddelen op de natuur en hoe je als beheerder, veehouder en dierenarts het gebruik van deze middelen tot een minimum kan beperken. Minder middelen gebruiken is niet alleen beter voor de natuur, het verkleint ook het risico op resistentieontwikkeling tegen ontwormingsmiddelen en zorgt voor minder stress bij het vee. De dieren hoeven immers minder vaak behandeld te worden.

> download hier het beheeradvies