Close Menu
OBN op Nature Today

OBN op Nature Today

30 november 2021
Succesfactoren voor moeras op voormalige landbouwgrond

16 november 2021
Werken aan verbinding in het Heuvelland

2 november 2021
Rijk strooisel biedt kansen tegen bodemverzuring

19 oktober 2021
Ruimte voor nieuwe ooibossen

5 oktober 2021
Kunnen kunstmatige mosselriffen Griend stabiliseren?

21 september 2021
Explosie van zuring in de Eemlandpolder

10 september 2021
Minder plastic in de rivieren dankzij coronamaatregelen

24 augustus 2021
Versnippering versus connectiviteit: wat betekent dat voor natuurbehoud, herstel en ontwikkeling?

10 augustus 2021
Middenbosbeheer in de Zuid-Limburgse hellingbossen

11 juli 2021
Knelpunten voor terugkeer van bedreigde insecten in het natte zandlandschap

29 juni 2021
De ernstige effecten van drie droge jaren

15 juni 2021
Alle feiten op een rij over kleinschalig beheer van beken

1 juni 2021
Naar meer biodiversiteit in sloten veenweidegebied

18 mei 2021
Hydrologisch herstel van beekdalvenen door vernatting

4 mei 2021
Kennisnetwerk OBN maakt kennis beschikbaar voor natuurbeheer

20 april 2021
Onderzoek herstel van konijnenpopulaties in kustduinen in beeld

6 april 2021
Kansen voor nieuw ooibos in Nederland

23 maart 2021
Beekherstel geeft kansen aan loopkevers

9 maart 2021
Invloed van vermest grondwater op kwelafhankelijke ecosystemen

23 februari 2021
Systeemgericht exotenbeheer

9 februari 2021
Langetermijneffecten van extensieve duinbegrazing in kalkarme kustduinen

26 januari 2021
Natuurherstel door koppeling van OBN-kennis aan maatschappelijke vragen

12 januari 2021
Natte overstromingsvlaktes: kansen voor terugkeer missing link in riviernatuur

29 december 2020
Hoe stikstof voedselkwaliteit fauna verslechtert

15 december 2020
Natuurbeheerder moet eerst ‘akkeren’ voor soortenrijk grasland

24 november 2020 
Blijf af van oude droge heide 

10 november 2020
Plasdras voor weidevogels moet beter

29 oktober 2020
Nieuwe partner Nature Today: Kennisnetwerk OBN