Close Menu
Kleefaarde: ontstaan, voorkomen en eigenschappen van een markante Zuid-Limburgse bodem.

Kleefaarde: ontstaan, voorkomen en eigenschappen van een markante Zuid-Limburgse bodem.

Advies over de potenties voor het ontwikkelen van natuur op kleefaarde voor Limburgse terreinbeheerders 

Raad en Daad advies
Aanvrager
: Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
Samenstelling: Prof. dr Jan Sevink, Sevink Consultancy

Inleiding:
Dit rapport is een samenvatting van de bestaande kennis van het ontstaan, het voorkomen en de eigenschappen van kleefaarde en daarmee verwante residuaire kalksteenbodems in Zuid-Limburg. Deze kennis moet dienen als basis voor de beoordeling van kleefaarden als groeiplaats in het kader van natuurontwikkelingsplannen voor gebieden waar deze gronden voorkomen. Veel publicaties over kleefaarde en het nauw verwante vuursteeneluvium – de twee typen residuaire kalksteenbodems in Zuid-Limburg - zijn verschenen in oudere, moeilijk of niet toegankelijke tijdschriften en rapporten. Vandaar dat pdf9s van deze publicaties, voor zover zij te achterhalen waren, in een separate file zijn opgenomen met een korte duiding van de inhoud. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen geologisch bodemkundige informatie en informatie die specifiek gericht is op de vegetatie-habitats van gebieden waarin kleefaarde of vuursteeneluvium voorkomt. Veel van de kaarten behorende bij deze publicaties ontbreken in de pdf9s, maar zijn in principe bij Alterra op te vragen. Op jongere publicaties rust vaak copyright waardoor hun kaarten en figuren niet in dit rapport opgenomen konden worden.

> download het onderzoeksrapport (pdf)