Close Menu
Bestrijding van dijkviltbraam in Zeeland

Bestrijding van dijkviltbraam in Zeeland

21 maart 2024

Het Zeeuwse Landschap vroeg OBN Natuurkennis een advies te schrijven over de bestrijding van de dijkviltbraam in Zeeland. In het rapport geven de schrijvers, ecologen Rense Haveman en Iris de Ronde naar aanleiding van een literatuurstudie advies over de Zeeuwse situatie, en geven zij ook aan wat dit betekent voor de bestrijding van de dijkviltbraam elders in het land.  

Vraag

Het Zeeuws Landschap heeft in toenemende mate last van dijkviltbraam. Deze exoot rukt ook in deze provincie sterk op en blijkt zeer lastig te bestrijden. Daarom heeft Het Zeeuwse Landschap aan OBN Natuurkennis gevraagd om een advies over hoe in verschillende omstandigheden met de soort om te gaan. Heel concreet is de vraag of er manieren zijn om de soort kwijt te raken of in toom te houden.
 

Advies


Gezien de grote problemen die dijkviltbraam kan veroorzaken en de bijzonder moeizame bestrijding is vroegtijdige signalering en onmiddelijke bestrijding van de soort altijd nodig. Als de soort zich eenmaal op enige schaal gevestigd heeft wordt de bestrijding een zaak van lange adem en een kostbare aangelegenheid. In het rapport is door de auteurs specifiek voor de Zeeuwse situatie (bloemdijken, bossen en drooggevallen zandplaten) een advies gegeven voor wat het meest urgent is, en het meest effectief.  

Lees het advies 

 

Over OBN Raad en Daad  

Met OBN 'Raad en Daad' staan we beheerders en beleidsmakers direct en vraaggericht bij door het beantwoorden van hun kennisvragen. 
Niet altijd is een vraag terug te vinden in een OBN onderzoeksrapport, maar collega's en wetenschappers hebben vaak wel een antwoord of kunnen het relatief gemakkelijk formuleren. Er wordt geen nieuw onderzoek uitgezet, maar OBN-deskundigen gebruiken beschikbare onderzoeksresultaten en ervaringen om een advies samen te stellen. Lees meer over Raad en Daad