Close Menu
35 jaar OBN - 35 jaar de kracht van kennis

35 jaar OBN - 35 jaar de kracht van kennis

Dit jaar bestaat het kennisnetwerk OBN 35 jaar. OBN Natuurkennis is een uniek en krachtig netwerk met enorm betrokken mensen die samen werken aan kennis om de natuurgebieden te behouden en herstellen. OBN kenmerkt zich door kennisontwikkelingkennisdeling toepassing in de praktijk > met als uiteindelijk resultaat: versterking natuurkwaliteit

Dit jaar werken we aan verschillende uitgaven die deze kracht van 35 jaar OBN naar versterking van de natuurkwaliteit in beeld brengen. Wil je meer weten over OBN: bekijk dan de korte film:

 

 

 

 

 35 jaar beheer en inrichting van de Drentsche Aa

Dat 35 jaar onderzoek mooie dingen kan opleveren bewijzen Piet Schipper, Henk Everts, Jan Bakker, Niels Grootjans, Ineke Noordhoff en Ab Grootjans. Bijna een halve eeuw ecohydrologisch onderzoek werd door hen gebundeld in het boek 'Oud water in de nieuwe tijd', waarin zij een houdbare toekomst voor de noordelijke beekdalen schetsen. Het boek zet de belangrijkste kennis over ons watersysteem op een rij, plot dat op de noordelijke beekdalen, brengt in kaart waar het vastloopt en hoe het beter kan. He boek werkt toe naar een landschap met een duurzame waterbalans.

Bekijk ook de storymap waarin je een virtuele excursie kan maken naar nationaal park de Drentsche Aa.


Hier volgen binnenkort nog een aantal succesverhalen van OBN zoals:

  • Hoe is in de loop der jaren de aandacht voor Fauna in natuurbeheer veranderd?
  • Van cosmetische ingrepen naar grootschalig herstel in beekdalen in ruimte voor beken.
  • Hoe stikstof negatief doorwerkt op insektenetende vogels en welke maatregelen er te nemen zijn
  • Kennisuur special over overgangsgebieden
  • We maken ism advies van de deskundigenteams een overzicht van facts en figures van 35 jaar OBN

Lees hier meer over 35 jaar OBN historie