Close Menu

Ooibossen

Afwegingskader ooibossen in het winterbed van de grote rivieren (link naar Afwegingskader)
Data afwegingskader ooibossen (download .mpk bestand)


Het winterbed van de grote rivieren in Nederland is een kansrijk milieu voor de ontwikkeling van ooibos en struweel. Maar de ruimte waar ooibos in het winterbed tot ontwikkeling mag komen, is door waterveiligheid sterk ingeperkt. Het Afwegingskader ooibossen is een online-instrument voor natuurplanners, natuurontwikkelaars en terreinbeheerders om de kansen voor ooibosontwikkeling in beeld te brengen. Het instrument laat zien waar potentiële ruimte is voor duurzame ooibosontwikkeling en welke ooibosgemeenschappen zijn te verwachten.

Op deze themapagina vindt u een beknopte toelichting op het afwegingskader en een link naar het afwegingskader zelf. Voor mensen die meer willen weten zijn een uitgebreide brochure en een artikel beschikbaar. Daarnaast kunt u de hele dataset downloaden voor verdere analyse.