Close Menu

Op deze website worden bij de landschapstypen en beheertypen specifieke bedreigingen en kansen voor herstel benoemd. Binnen het werkveld van OBN Natuurkennis zijn echter meerdere thema's en onderwerpen landschapoverstijgend.

De kennis over deze thema's, zoals bodem, ecohydrologie, begrazing of fauna, is hier gebundeld (zie menu hiernaast).