Close Menu

Binnen het werkveld van het Kennisnetwerk OBN zijn meerdere thema's en onderwerpen landschapoverstijgend.

De kennis over deze thema's als ecohydrologie, begrazing of fauna zijn hier gebundeld.