Close Menu

Vraag advies

Wat kan een deskundigenteam voor u als beheerder betekenen?

Gebiedsgericht advies
Hebt u problemen of vragen wat betreft het beheer van uw bos, grasland, landgoed, beek of gebied? Het is voor iedere beheerder in Nederland mogelijk een gebiedsgericht advies voor een concreet beheerprobleem te vragen aan het Kennisnetwerk OBN. Het advies wordt opgesteld door een van de deskundigenteams; elk deskundigenteam richt zich op een specifiek landschap.
- Het Kennisnetwerk OBN betaalt 50% van de kosten en de aanvrager betaalt de andere 50%.
- Het advies wordt gepubliceerd zodat ook andere beheerders daarvan kunnen leren. Kijk voor reeds gepubliceerde (beheer)adviezen bij publicaties.
- Kijk voor alle ander door OBN gepubliceerde onderzoeksrapporten, nieuwsbrieven en brochures bij publicaties

Voor het aanvragen van een advies kunt u contact opnemen met de desbetreffende secretaris van een deskundigenteam.