Close Menu

Historie

Halverwege de jaren tachtig ontstond het besef dat het beleid voor bescherming van bos en natuur tegen verzuring, vermesting en verdroging niet snel genoeg tot resultaten zou gaan leiden. Extra maatregelen waren nodig en deze maatregelen vormen de kern van het Overlevingsplan Bos en Natuur en de regeling Effectgerichte Maatregelen (EGM). Vanwege goede resultaten is de regeling voortgezet tot tenminste 2010.

Het Kennisnetwerk OBN was van oudsher gekoppeld aan het Subsidieprogramma Effectgerichte Maatregelen (EGM) als advies- en onderzoeks- programma van het ministerie van Economische Zaken (EZ). Gerekend vanaf de start van de regeling EGM in 1989, is het OBN nu 28 jaar actief. Het is een succesvolle organisatie geworden door het testen van herstelmaatregelen en het steeds verder verbeteren van die maatregelen door evaluatie en monitoring van de resultaten.

De uitgevoerde effectgerichte maatregelen hebben inmiddels geresulteerd in terugkeer of toename van talrijke bedreigde soorten. 

Vanwege de goede resultaten van het kennisnetwerk is in 2006 de doelstelling verbreed naar natuurherstel in het algemeen en de werkwijze verbreed naar de landschapsschaal.