Close Menu

N17.02 Droog hakhout

Geen hakhoutherstel op leemarme bodems
Droog hakhout is een zeer intensief beheertype dat eigenlijk op maar weinig plekken op de hogere zandgronden een goede keuze is, vanwege de volledige periodieke afvoer van waardevolle schaarse nutriƫnten. Soms geven cultuurhistorische overwegingen de doorslag bij het behoud of herstel van hakhout op deze arme bodems.

Nieuwe aanleg
Vanwege het risico van herinvoering van hakhoutbeheer voor de overleving van eiken in voormalig hakhout, biedt aanleg van nieuw hakhout meer perspectief dan herstel in spaartelgenbossen. Hierbij zullen cultuurhistorische overwegingen doorslaggevend zijn. Aanleg en beheer moeten plaatsvinden op mineraalrijke bodems waarbij vooral beboste oude landbouwgronden in de rand van nederzettingen (buurtschappen, dorpen) in aanmerking komen voor omvorming. Hier lag tussen de bouwlanden en de woeste grond vanouds het 'akkermaalshout'. Wijze van aanleg en beheer zijn uitvoerig beschreven in historische bronnen.