Close Menu

N16.03 Droog bos met productie

Project eco2eco: kwaliteitshout uit topnatuur
Het door de Europese Unie gefinancierde project eco2eco onderzoekt hoe productie van kwaliteitshout en het bevorderen van de natuurwaarden in droge bossen kunnen samengaan. In het project, waarin Staatsbosbeheer en Bosgroep Zuid-Nederland samenwerken met diverse Vlaamse partners, wordt onder andere gekeken naar duurzame bosbouwmethoden (QD), verjonging, bodemverbetering en bodemsparende exploitatiemethoden.

Het project loopt van 2016 t/m 2019. Kijk op de website voor meer informatie over de verschillende deelprojecten en de tussentijdse resultaten.