Close Menu

N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos

Lheederzand

Er zijn in Nederland weinig bossen van het beheertype Dennen-, eiken-, beukenbos te vinden. Het Lheederzand (Dwingelo) ikent er wel een, een stuifzandbebossing vanaf ca 1910, voornamelijk bestaand uit dennen en eiken geplant en op een aantal plekken beuk, berk, fijnspar douglas en lariks. Oude opstandslegger laten zien waar het terrein voor de inrichting uit bestond, wat voor eventuele grondbewerkingsmaatregelen er zijn genomen, wat voor bemesting er is uitgevoerd en wat voor plantsoen men heeft gebruikt. Soms was dat een menging van soorten waarvan bepaalde soorten er niet meer staan. Het was een productiebos en er werd gedund en geoogst. Soms vond kaalslag plaats, waarna opnieuw werd ingeplant.

Naarmate het dennenbos opener werd, kwam er meer verjonging van bomen en struiken. In Dwingeloo ook krent naast vuilboom, lijsterbes, berk, en tamme kastanje. Sinds het Dwingelderveld in 1991 nationaal park werd is het beheer wat veranderd. Staatbosbeheer werkt meer toe naar een natuurlijker bos met minder uitheemse boomsoorten. Ondergroei van korte vegetatie bestaat voor een deel uit bochtige smele, kraaiheide soms pijpestro, struikhei en dophei, op een aantal plekken staat wat stekende wolfsklauw.

Zie ook het Beheerplan Dwingelderveld.