Close Menu

N14.03 Haagbeuken- en essenbos

Omvorming naar ongelijkvormig hooghout van kalkhellingbos in Eyser en Wijlre bossen
De soortenrijkdom van de Zuid-Limburgse hellingbossen is in de tweede helft van de vorige eeuw sterk achteruitgegaan, door het staken van traditioneel hakhoutbeheer, waardoor het kronendak zich sloot, minder licht de bosbodem kon bereiken en de ondergroei steeds ijler en minder soortenrijk werd.
Gekozen is voor een beheerexperiment met daarin omvorming naar een ‘ongelijkvormig hooghout’, met meerdere generaties bomen in één perceel en een cyclus van periodieke kap. Door de periodieke lichtstelling, kap van de ondergroei en verstoring van de bosbodem sluit het systeem in ecologisch opzicht nauw aan bij het historisch middenbosbeheer. De beheerexperimenten in het Eyser- en Wijlrebos hebben aangetoond dat een omvorming van een (voormalig) middenbosbeheer naar een beheer als ongelijkvormig hooghout ook in de Zuid-Limburgse context bosbouwtechnisch goed mogelijk is.

OBN-rapport Mogelijkheden voor herstelbeheer in hellingbossen op kalkrijke bodem in Zuid-Limburg.
Lees meer over het effect van deze ingrepen op de vlinderfauna in dit artikel in De Levende Natuur.