Close Menu

N12.03 Glanshaverhooiland

Biesbosch
In de Sliedrechtse Biesbosch komt goed ontwikkeld weidekervelgrasland en glanshaverhooiland voor. Uit onderzoek is gebleken dat voor beide vegetatietypen de jaarlijkse winterinundaties uiterst belangrijk zijn. In de aanloop naar het vegetatieseizoen komen de grondwaterstanden in de gebieden tot op het maaiveld of maximaal 10 centimeter onder het maaiveld. Pas in de zomer, aan het begin van het maaiseizoen, zakt het grondwater tot 40 centimeter beneden het maaiveld uit. Beide graslandtypen liggen in een zomerpolder. Het glanshaverhooiland komt ook voor op een vrij afstromend zandig deel op de overgang naar rivierduin en stroomdalgrasland. Hoewel er sprake is van een buitendijks gelegen gebied is een gecontroleerd waterbeheer van een zomerpolder in combinatie met inundaties in de winter van belang voor de ontwikkeling van glanshaverhooiland en weidekervelgrasland. Voor beide graslandtypen geldt een hooiland- en ‘hooilland met naweiden’-beheer zonder bemesting.