Close Menu

N10.02 Vochtig hooiland

Herstel van schraallanden op Landgoed Staverden
In 1900 werd het beekdal en de schraalgraslanden op Landgoed Staverden gevoed vanuit heideveld en bossen. In 2010, tijdens de veldwerkplaats ‘Herstel van schraalgraslanden’, is veel heide tot bos en landbouwgrond omgevormd. De intensieve landbouw beïnvloedt het beekdal. Aan de landbouwzijde is een forse toestroom van ijzerarm, nitraat- en sulfaatrijk water naar het beekdal, terwijl het water van oorsprong juist ijzerrijk, nitraat- en sulfaatarm is. Tijdens de veldwerkplaats werd een excursie georganiseerd lang zes locaties, waar Geldersch Landschap op het landgoed werkt aan een ‘levend landschap’ met bloemrijke graslanden, akkers, koeien en een rijke cultuurhistorie.

Veldwerkplaats Herstel van vochtig schraalland op voormalige landbouwgronden
In het Natura 2000-gebied Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek is in de afgelopen jaren voormalige landbouwgrond omgevormd naar vochtig schraalland. De eerste resultaten hiervan zijn vastgelegd in het verslag van de Veldwerkplaats 'Herstel van vochtig schraalland op voormalige landbouwgronden' van 14 juli 2016. Diverse methoden, zoals het uitstrooien van maaisel en het enten van bodem, zijn experimenteel toegepast om een zo compleet mogelijk ecosysteem te creëren. Een systeem waarin niet alleen de basale soorten aanwezig zijn, maar ook unieke sleutelsoorten en de verschillende interacties tussen die soorten.