Close Menu

N09.01 Schor of kwelder

Rietontwikkeling op de oostelijke Dollardkwelders
De Dollardkwelders zijn vanaf 1981 in beheer bij St. Groninger Landschap. In 1984 is het onderhoud aan de kunstmatige ontwatering gestaakt. Hierdoor geleidelijke vernatting, waardoor de geschiktheid voor beweiding is afgenomen. Bijkomende factor sinds negentiger jaren intensieve voorjaarsbenutting van de kwelder door 10.000den brandganzen. Door vernatting en ganzen late start van het weideseizoen. Riet is na ca. 1 aug geen aantrekkelijke voedselplant meer voor runderen (verteerbaarheid onder onderhoudsbehoefte), dus is het maar korte beschikbaar en geschikt als voedselplant. Dit maakt het alles met elkaar een hele lastige opgave om in de toekomst de opmars van Riet tegen te houden. De beheerder kan deze ontwikkeling wel afremmen, maar op den duur moet SGL de ontwikkeling misschien wel laten gaan. Drukbegrazing of opnieuw ontwateren om beweiding mogelijk te maken lijken me erger dan de kwaal. Mijn insteek zou zijn om dit nu al te signaleren en aangeven dat er op gegeven moment een switch in beheerkeuze gemaakt moet worden. En dan nog kan dit als een winstpunt worden gezien: want hoeveel riet in het inter-getijdengebied hebben we eigenlijk? Bijna niks.