Close Menu

N08.02 Open duin

Beheercasus: Bruid van Haarlem (witte duinen)
De Bruid van Haarlem is een groot, samengesteld paraboolduin. Het is het tweede paraboolduin in het gebied van de PWN dat is gereactiveerd. Het idee achter reactiveren is dat ingrijpen noodzakelijk is, omdat door stabilisering en verruiging de natuurlijke dynamiek volledig is verdwenen, waardoor waardevolle natte en droge pionierstadia verloren gaan. Actief reactiveringsbeheer ten behoeve van duurzame verstuivingen houdt in: het eenmalig ingrijpen in het landschap om natuurlijke geomorfologische processen weer op gang te brengen op een zodanige schaal en wijze dat deze processen in staat zullen zijn zichzelf langdurig in stand te houden. Hierdoor blijft vernieuwing binnen het landschap ook in de toekomst gewaarborgd.

In 2003 is over een groot oppervlak vegetatie en bodem verwijderd, om het duin weer door de wind te laten bewegen. Omdat helm bijzonder diep wortelt is het lastig om dit in een keer zodanig te verwijderen dat een grootschalige verstuiving goed op gang komt. De eerste jaren bleek het daarom nodig uitlopende helmwortels te blijven verwijderen. Pas als de bodem echt goed in beweging komt, kan het duin zonder verdere hulp door het landschap gaan wandelen. De werkzaamheden hebben zich beperkt tot de loefzijde van de parabool. De achterzijde van de parabool is intact gelaten. Het idee hierachter is dat deze door massale overstuiving vanzelf bedekt raakt met vers zand. Bovendien blijft de kam van de parabool op deze wijze intact en zal tegelijkertijd zand gaan invangen. Hierdoor kan de kam in hoogte toenemen en zal ieder geval niet uiteen waaien.

De theorie was, dat het duin zo gedwongen wordt om de paraboolvorm te behouden, en in de praktijk blijkt dit voorlopig inderdaad zo te werken.

In april 2006 is De Bruid van Haarlem benoemd tot aardkundig monument in de provincie Noord-Holland.