Close Menu

N08.01 Strand en embryonaal duin

Recreatievrije zones instellen
Op drukbezochte stranden verhinderen intensieve betreding en strandreiniging zoals gezegd de duinvorming. Het heeft geen zin om daar de embryonale duinvorming te stimuleren, tenzij het strand erg breed is. In dat geval kunnen recreatievrije zones worden gecreƫerd. Bij handhaving van die zones, in ieder geval in het voorjaar en de zomer, krijgt de duinvorming daar wel kansen. De recreatievrije zones zijn ook essentieel voor de vestiging en geslaagde voortplanting van broedvogels op strand en embryonaal duin.

Het berijden van het strand door diverse instanties en gebruikers moet worden beperkt en in goede banen geleid. Afrastering van zones waar zich embryonale duinen (kunnen) ontwikkelen kan daarbij een goed hulpmiddel zijn.

Selectieve strandreiniging
Op minder druk bezochte stranden kan selectieve strandreiniging het natuurlijke proces van de ontwikkeling van embryonale duinen stimuleren. Hierbij wordt alleen afval verwijderd en blijft organisch materiaal liggen. Dit kan al binnen enkele jaren leiden tot regeneratie van embryonale duinen. Het helpt hierbij als de chauffeurs van zware reinigingsmachines instructie krijgen om biestarwegras te ontzien.

Duinvorming sturen via kustlijninrichting
Op steeds meer plaatsen hebben zandsuppleties met goed verstuivend zand onbedoeld het ontstaan van embryonale duinen bevorderd. Soms gebeurde dat op de plaats van de suppletie, soms 'stroomafwaarts' van die plaats. Mogelijk kan in de toekomst de embryonale duinvorming gericht door suppletie verder worden bevorderd of aangestuurd.

Lees hierover meer in de rapporten 'Effecten van zandsuppletie op duinontwikkeling' en 'Ecologische effecten van zandsuppletie op de duinen langs de Nederlandse kust'.

Ook via de inrichting van de zeereep kan de vorming van embryonale duinen tegen de duinvoet worden bevorderd, met name door het stimuleren van zandverstuiving en het opwekken van winderosie op het duinfront.