Close Menu

N08.01 Strand en embryonaal duin

Delflandse kust
In de vorming en bedreiging van embryonale duinen vormt de Delflandse kust een interessant voorbeeld. De kust is hier al eeuwenlang erosief en wordt beschouwd als een zwakke schakel in de kustbescherming. Bij een stijgende zeespiegel kan in de toekomst de veiligheid niet meer worden gegarandeerd. Een middel om hier de kust te versterken is verbreding van het smalle duingebied in de richting van de zee. Aanvankelijk gebeurde dit door het aanbrengen een kunstmatige duinenrij tegen de duinvoet, waarbij de toen aanwezige embryonale duinen geheel werden begraven. Vervolgens werd gekozen voor een megasuppletie van zand voor de kust, de zogenaamde Zandmotor. Onder invloed van stroming en wind vormt dit zand uiteindelijk een breder strand en een extra duinenrij. Na aanleg van de Zandmotor begonnen geleidelijk weer nieuwe duintjes te ontstaan, opnieuw voor en tegen de duinvoet. Omdat veel duintjes kapot werden gereden werd in 2015 een zone uitgerasterd, waarin embryonale duinen zich sindsdien ongestoord verder kunnen ontwikkelen. Interessant was ook het ontstaan van nieuwe duintjes op de Zandmotor zelf. Door vestiging van biestarwegras of helm direct op het strand nam in het vierde en vijfde jaar na aanleg van de Zandmotor het aantal van deze duintjes explosief toe.  De dynamiek in verschijnen en verdwijnen bleek ook erg groot en een belangrijk deel van de duintjes is na korte tijd alweer verdwenen.

Algemene informatie is te vinden in de brochure  Zandmotor Delflandse kust

Meer gedetailleerde informatie over de invloed op natuurwaarden is te vinden in het rapport.