Close Menu

N06.05 Zwak gebufferd ven

Huis ter Heide
Op het landgoed Huis ter Heide bij Tilburg wordt door Natuurmonumenten de watercrassula bestreden. Watercrassula vormt een toenemend probleem in natuurgebieden. Deze invasieve exoot kan in ondiepe wateren en op oevers dichte vegetaties vormen en daarbij de biodiversiteit zeer nadelig beïnvloeden. Het vormt een grote bedreiging voor de inheemse water- en oeverplanten, zoals waterlobelia, oeverkruid en moerashertshooi. Vooral voor de natuurwaarde van zwak gebufferde wateren vormt dit een groot probleem omdat de karakteristieke soorten hier weggeconcurreerd worden. Watercrassula kan snel talrijk worden als het al aanwezig was of uit vestiging van elders. Vaak wordt de soort te laat opgemerkt, ook omdat hij niet altijd herkend wordt. Bestrijding is lastig als de crassula eenmaal talrijk aanwezig is. Daarom zijn het tijdig ontdekken, het tegengaan van verspreiding en een snelle bestrijding van groot belang.

De bestrijding bestaat uit vier stappen: het voorkomen van verspreiding, het vroegtijdig ontdekken en het bestrijden van eerste vestigingen, het bestrijden van lokale kleine populaties en het beheersen.

Op Huis ter Heide wordt de woekeraar bestreden door oevers af te graven en te bekleden met folie. Door het water af te dekken of een verduisteringsmiddel aan het water toe te voegen, wordt de crassula onder water aangepakt. Daarnaast wordt met diverse maatregelen, zoals vliegers in de vorm van een roofvogel, geprobeerd te voorkomen dat watervogels het plantje verspreiden.

Lees meer in het praktijkadvies Watercrassula.