Close Menu

N06.04 Vochtige heide

Heideontwikkeling op landbouwenclave Noorderveld
Een groot deel van de beoogde uitbreiding van zowel droge als vochtige heide moet worden gerealiseerd op uit productie genomen landbouwgronden en over de effectiviteit daarvan is nog weinig bekend. Vanaf 2011 is gestart met het omvormen van een landbouwenclave Noorderveld in het Dwingelderveld tot natuurgebied door het afvoeren van de met nutriënten verrijkte bovenlaag van de oorspronkelijke slenken en het dichtmaken van de sloten. De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport 'Praktijkproef heideontwikkeling op voormalige landbouwgrond in het Noordenveld'.

Herstelbeheer vochtige heide op landgoed Staverden
In 1991 is op het landgoed Staverden geplagd en zijn antiverdrogingsmaatregelen genomen om de soortenrijke natte heide van het ‘Verbrande Bos’ te herstellen. Op 8 september 2010 werd tijdens de Veldwerkplaats Herstelbeheer van soortenrijke natte heide gekeken wat de langetermijneffecten van dergelijke maatregelen zijn. De belangrijkste boodschap is dat je niet moet kijken op postzegelniveau, maar naar het gehele landschap met z’n hoogteverschillen en klei, zand en/of leem in de ondergrond. Ook moet je je niet blind staren op slechts één soort.