Close Menu

N05.02 Gemaaid rietland

Weerribben
In de Weerribben worden jaarlijks enkele hectares verdroogd en/of verbost veenmosrietland of gemaaid rietland geplagd. Dit levert mooie percelen gemaaid rietland op die commercieel ook interessant zijn voor de gebruikers. De eerste paar jaar bestaat de vegetatie bijna volledig uit een ijle rietbegroeiing, met weinig andere soorten. Dus bij het maaien hebben de gebruikers veel goed riet en weinig sluik wat ze moeten uitkammen. Door de goede waterkwaliteit, gecombineerd met de al verzuurde kragge, keren trilveen- en veenmosrietlandsoorten na enkele jaren al terug; onder andere veenmosorchis, groenknolorchis, paddenrus, kamvaren, ronde zonnedauw, klein blaasjeskruid, moerasviooltje en galigaan.

Lees meer over het beheer van Nationaal park Wieden-Weerribben.