Close Menu

N05.01 Moeras (vervalt per 31-12-2020)

Zwarte Meer
Het Zwarte Meer is een randmeer tussen de Noordoostpolder en het Kampereiland. Langs het meer ligt een bijna 300 ha groot moerasgebied, dat hoofdzakelijk bestaat uit rietland en rietruigte. Het is één van de laatste gebieden in Nederland waar de Grote Karekiet nog in redelijke aantallen broedt. Eind 2002 is een balgstuw geplaatst bij Ramspol, tussen het Ketelmeer en Zwarte Meer die fungeert als stormvloedkering. Hierdoor is de dynamiek in het moeras sterk afgenomen. Hierdoor treden hoge waterstanden in combinatie met harde wind niet meer op, hoopt dood riet zich op en gaat het waterriet sterk achteruit. Vorig jaar is Natuurmonumenten begonnen met herstelmaatregelen om waterriet en jonge verlandingsstadia te herstellen.
Lees op de website van Natuurmonumenten meer over rietherstel en het project Roerdomp in het riet