Close Menu

N04.01 Kranswierwater

Botshol
Voor 1960 Botshol een rijke kranswiervegetatie.  In 1988 werd als herstelmaatregel het landbouwgebied afgekoppeld en werd een defosfateringsinstallatie geplaatst bij de waterinlaat vanuit de Waver. Direct na deze vermindering van de externe fosfaatbelasting nam het fosfaatgehalte af en verbeterde het doorzicht (tot 2 meter); de zeldzame kranswieren kwamen weer terug. In de periode 1993 - 1995 nam het fosfaatgehalte weer toe en nam het doorzicht navenant af (tot 0,5 m.). Vanaf 1995 werd de waterkwaliteit weer beter en herstelden de kranswieren zich. De verbetering is echter niet stabiel, er blijft een wisseling in de fosfaatgehalten en dus een afwisseling tussen perioden met helder water en perioden waarin het water troebel is en arm aan waterplanten. Dit hangt samen met klimatologische omstandigheden.