Close Menu

Natuurtypen

Index Natuur en Landschap
De Index Natuur en Landschap beschrijft alle verschillende typen natuur van water, moeras, grasland, akker tot bos die in Nederland te vinden zijn. Alle bos en natuur van organisaties en particulieren die subsidiabel is, kan in een type van deze index worden ondergebracht. Het natuurdeel van de ‘Index Natuur en Landschap’ bestaat uit 17 natuurtypen en daaronder 47 beheertypen.

De actuele inzichten in het herstel en beheer van natuurkwaliteit worden op deze website beschreven volgens de indeling in natuur- en beheertypen van de ‘Index Natuur en Landschap’.
Op de website van BIJ12, onder Natuur en Landschap, is de Index Natuur en Landschap te vinden. Hier is een algemene beschrijving, de condities en monitoring van alle 47 beheertypen te vinden.