Close Menu

Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN)

 • is een onafhankelijk en innovatief platform waarin beheer, beleid en wetenschap op het gebied van natuurherstel en -beheer samenwerken;
 • ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit.

Binnenkort

Momenteel zijn er geen activiteiten gepland.

Landschappen

Bij elk landschap is aangegeven welke beheertypen hieronder vallen. 
 

 • = Beekdallandschap
 • = Cultuurlandschap
 • = Droog zandlandschap
 • = Duin- en kustlandschap
 • = Grote zoete wateren
 • = Heuvellandschap
 • = Laagveen- en zeekleilandschap
 • = Nat zandlandschap
 • = Rivierenlandschap
 • = Zee en wad