Close Menu

Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN)

 • is een onafhankelijk en innovatief platform waarin beheer, beleid en wetenschap op het gebied van natuurherstel en -beheer samenwerken;
 • ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit.

Landschappen

Bij elk landschap is aangegeven welke beheertypen hieronder vallen. 
 

 • = Beekdallandschap
 • = Cultuurlandschap
 • = Droog zandlandschap
 • = Duin- en kustlandschap
 • = Grote zoete wateren
 • = Heuvellandschap
 • = Laagveen- en zeekleilandschap
 • = Nat zandlandschap
 • = Rivierenlandschap
 • = Zee en wad