Close Menu

OBN Natuurkennis

OBN Natuurkennis ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het is een onafhankelijk en innovatief platform waarin mensen uit beheer, beleid en wetenschap samenwerken.

OBN Natuurkennis werkt aan kennisontwikkeling en kennisdeling voor programma natuur in opdracht van het ministerie van LNV.

Nieuws

> 21-03-2024 Bestrijding van dijkviltbraam in Zeeland (Raad en Daad advies) 
> 06-03-2024 Broedhabitat voor de kluut in Zuid-Holland (Raad en Daad advies)
 

Landschappen

Bij elk landschap is aangegeven welke beheertypen hieronder vallen. 
 

  • = Beekdallandschap
  • = Cultuurlandschap
  • = Droog zandlandschap
  • = Duin- en kustlandschap
  • = Grote zoete wateren
  • = Heuvellandschap
  • = Laagveen- en zeekleilandschap
  • = Nat zandlandschap
  • = Rivierenlandschap
  • = Zee en wad