Close Menu

OBN Natuurkennis

OBN Natuurkennis ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het is een onafhankelijk en innovatief platform waarin mensen uit beheer, beleid en wetenschap samenwerken. Het OBN kennisnetwerk bestaat dit jaar 35 jaar. 35 jaar kracht van kennis voor natuurherstel.
Lees hier meer over 35 jaar OBN en de resultaten die zijn geboekt
Bekijk de korte animatiefilm over OBN (2:50 min).

Nieuws

> 11-07-2024 Raad en Daad: Effecten van natuurherstel op de broeikasgasbalans van natuurgebieden
> 09-07-2024 Beheeradvies: Wormenbestrijding bij grazers in de natuur 
> 09-07-2024 Rappport Monitoring Stimuleren van acrotelmontwikkeling in hoogveenrestanten
> 02-07-2024 Jaarverslag OBN/UPN 2023
> 13-06-2024 Herziene brochure: Kansen voor fauna in natuurbeheer
> 24-05-2024 Raad en Daad: Aanpak van stuifzandherstelbeheer: Natuurbeheerplan Oudsbergen 
22-05-2024 Raad en Daad: Hoe kan natuurinclusieve landbouw bijdragen aan PAGW in het rivierengebied?
22-05-2024 Raad en Daad: Kleefaarde: ontstaan, voorkomen en eigenschappen, Zuid-Limburgse bodem.
16-05-2024 Rapport Monitoring Kieviten in Nederlandse graslanden 

Landschappen

Bij elk landschap is aangegeven welke beheertypen hieronder vallen. 
 

  • = Beekdallandschap
  • = Cultuurlandschap
  • = Droog zandlandschap
  • = Duin- en kustlandschap
  • = Grote zoete wateren
  • = Heuvellandschap
  • = Laagveen- en zeekleilandschap
  • = Nat zandlandschap
  • = Rivierenlandschap
  • = Zee en wad