Close Menu

Vennensleutel

Om het functioneren van vennen en de mate en effecten van aantasting inzichtelijk te maken is een digitale vennensleutel ontworpen. In de sleutel wordt aan de hand van vragen over het historische en hedendaagse voorkomen van soorten, metingen in water- en bodemchemie en veranderingen in landgebruik een beeld verkregen van de historische en huidige status van een ven. Ook geeft de sleutel de potenties om met beheer de verloren natuurwaarden te herstellen. Maar de sleutel kan evengoed gebruikt worden om allerlei aspecten over het functioneren van vennen in een logische samenhang te verkennen.