Close Menu

Beekvissensleutel

De positie die beekvissen innemen binnen het beeksysteem maakt dat maatregelen voor beekdalbreed herstel bij uitstek de habitateisen van beekvissen zouden moeten bevatten. De beekvissensleutel biedt handvatten bij het opstellen van beekherstelplannen ten behoeve van beekvissen.

Aan de hand van de eigenschappen en milieu- en habitatpreferenties van een aantal beekvissen zijn de sleutelfactoren geïdentificeerd die potentiele knelpunten veroorzaken in de Nederlandse beeksystemen en worden stuurfactoren en de bijbehorende oplossingsrichtingen voorgesteld.

Door een serie vragen over een beeksysteem te beantwoorden, kunt u de huidige geschiktheid voor de in de sleutel opgenomen beekvissen bepalen. Bij knelpunten worden de stuurfactoren ge├»dentificeerd en worden brongerichte maatregelen en effectgerichte maatregelen voorgesteld om de geschiktheid van het systeem te vergroten.

Ga naar de Beekvissensleutel