Close Menu

Beheermaatregelen

De volgende maatregelen worden hier besproken:
• Baggeren
• Verbeteren hydrologische situatie
• Begrazen
• Maaien
• Plaggen
• Chopperen
• Kappen
• Opslag verwijderen
• Bekalken (toevoegen van basisiche stoffen)
• Branden