Close Menu

Expertisegroep Fauna

secretaris 
dr. H. (Hein) van Kleef
Stichting Bargerveen 

Voorzitter 
N. (Niels) Gilissen
Vereniging Natuurmonumenten

Vice-voorzitter 
prof. dr. H. (Henk) Siepel
Radboud universiteit

Leden
ir. D. (Dick) Bal
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

J. (Jaap) Bouwman
Unie van Bosgroepen

dr. D. (Dick) Groenendijk
PWN Waterleidingsbedrijf Noord-Holland

J. (Jaap) van der Linden 
Provincie Noord-Brabant

M. (Meta) Rijks
Staatsbosbeheer

dr. C.A.M. (Chris) van Turnhout
Sovon Vogelonderzoek Nederland

ir. H. (Henk) Sierdsema
Sovon Vogelonderzoek Nederland

dr. ir. R.C.M. (Ralf) Verdonschot
Wageningen Universiteit en Researchcentrum

prof. dr. ir. M.F. (Michiel) Wallis de Vries
De Vlinderstichting / Wageningen Universiteit en Researchcentrum

A. (Anthonie) Stip
De Vlinderstichting

T. (Theo) Zeegers
Stiching EIS

Drs. J. (Joost) Vogels
Stichting Bargerveen

A. (Annemarieke) Spitzen
Ministerie van Defensie