Close Menu

Expertisegroep Fauna

De Expertisegroep Fauna adviseert de deskundigenteams over onderzoek aan fauna en agendeert specifieke faunaproblemen. Knelpunten en kansen voor kenmerkende diersoorten worden uitgewerkt tot een fauna kennisagenda, die wordt ingebracht bij de OBN deskundigenteams. Belangrijke aandachtspunten zijn het beheer van fauna in relatie tot stikstof, aantasting en beheer van voedselkwaliteit en de sterke achteruitgang van insecten.

De Expertisegroep Fauna heeft geen eigen onderzoeken, maar levert een bijdrage aan de onderzoeken van de deskundigenteams. Expertisegroep Fauna is bij de volgende onderzoeken betrokken:

In samenwerking met Duin- en kustlandschap:

In samenwerking met Nat Zandlandschap:

  • Achteruitgang van kenmerkende diersoorten in vennen.