Close Menu

Deskundigenteam Nat zandlandschap

Secretaris
J. (Jacob) van der Weele
Landschap Overijssel
Contact:  jacob.vanderweele@landschapoverijssel.nl   

Voorzitter
drs. M.H.J. (Mariëtte) Klein
Rijkswaterstaat

Vice-voorzitter
dr. H. (Hein) van Kleef
Stichting Bargerveen

Leden
dr. E. (Erwin) Adema
Bij12

dr. ir. J.R. (Jos) von Asmuth
Trefoil Hydrology

dr. E. (Emiel) Brouwer
Onderzoekcentrum B-Ware

ir. R.F. (Rob) van der Burg
Bosgroep Zuid Nederland

dr. G.A. (Gert-Jan) van Duinen
Stichting Bargerveen

drs. C.L.H. (Corine) Geujen
Vereniging Natuurmonumenten

ing. M.A.P. (Marcel) Horsthuis
Staatsbosbeheer 

drs. R.J. (Robert) Ketelaar
Vereniging Natuurmonumenten

dr. J. (Juul) Limpens
Wageningen Universiteit en Researchcentrum

J. (Johan) Medenblik
Provincie Fryslân

T. (Thomas) de Meij
Provincie Overijssel

drs. ing. W.J.C. (Wiel) Poelmans
Provincie Noord-Brabant

prof. dr. ir. M.F. (Michiel) Wallis de Vries
De Vlinderstichting