Close Menu

Deskundigenteam Heuvellandschap

Het kleinschalige heuvellandschap herbergt levensgemeenschappen, zoals kalkgraslanden en kalkrijke hellingbossen die elders in Nederland nauwelijks voorkomen. Ook zinkweiden en kalktufbronnen zijn uniek voor het heuvelland. De achteruitgang aan biodiversiteit in het heuvellandschap is echter vergelijkbaar met de situatie elders in Nederland. Verdroging en vermesting hebben ook hier hun tol geëist. Bovendien zorgt het reliëf in het landschap voor specifieke en complexe problemen op het gebied van hydrologie en erosie. Dit vergt specifiek onderzoek, aangepast aan de voor Nederland bijzondere plek die het heuvelland inneemt. Met aanpassingen in het beheer kan gelukkig het nodige hersteld worden. Alle beheersorganisaties uit Limburg zijn vertegenwoordigd in het deskundigenteam. Tevens heeft ook iemand uit het nabijgelegen België zitting in het team.  
 
© Horst Wolter / OBN