Close Menu

Het Kennisnetwerk OBN bestaat uit acht op landschapsniveau georganiseerde deskundigenteams en de expertisegroep Fauna. In de deskundigenteams zitten zowel terreinbeheerders, beleidsmakers als onderzoekers. Gezamenlijk bepalen ze aan welke beheerproblemen binnen hun landschap aandacht besteed moet worden.. 

Elk deskundigenteam heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris en heeft daarnaast circa 12 tot 15 leden. Het bestuur zorgt voor onderlinge afstemming, het opstellen van onderzoeksvoorstellen, bijdragen aan het jaarplan en het jaarverslag van OBN, de begeleiding van onderzoek, goedkeuring van rapporten en de verspreiding van OBN-kennis.

Wat kan een deskundigenteam voor u als beheerder betekenen?

  • Namens u agenderen van beheerproblemen / onderzoeksthema’s uit uw beheerpraktijk;
  • U adviseren bij een specifiek beheerprobleem.

Neem daarvoor contact op met de desbetreffende secretaris van een landschap.