Close Menu

Het Kennisnetwerk OBN bestaat uit acht op landschapsniveau georganiseerde deskundigenteams en de expertisegroep Fauna. In elk deskundigenteam zitten zowel terreinbeheerders, beleidsmakers als onderzoekers. Gezamenlijk definiĆ«ren en agenderen zij beheerproblemen binnen hun landschap. 

Elk deskundigenteam heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris. Daarnaast heeft elk team circa 12 leden. Het bestuur zorgt voor onderlinge afstemming, het opstellen van onderzoeksvoorstellen, bijdragen aan het jaarplan en het jaarverslag van OBN, de begeleiding van onderzoek, goedkeuring van rapporten en de verspreiding van OBN-kennis.

Wat kan een deskundigenteam voor u als beheerder betekenen?
Agenderen van beheerproblemen / onderzoeksthema's
- U adviseren bij een specifiek beheerprobleem 

Neem daarvoor contact op met de desbetreffende secretaris van een landschap.