Close Menu
Contact

De VBNE (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren) co├Ârdineert het Kennisnetwerk OBN en draagt zorg voor het aanbesteden van OBN onderzoeken. 
Heeft u vragen of opmerkingen over lopend onderzoek, bestellen van publicaties, activiteiten van het OBN of de organisatie en werkwijze van het OBN, neem dan contact op met:

Wim Wiersinga (programmaco├Ârdinator)
E : w.wiersinga@vbne.nl
T: 0343 745255 of 06-38825303

Neeltje Huizenga (programmamedewerker)
E: n.huizenga@vbne.nl
T: 0343 745256 of 06-82148706

Met beheer-specifieke vragen kunt u het beste contact opnemen met de secretaris van het desbetreffende landschap. 

Contactgegevens
Kennisnetwerk OBN 
Princenhof Park 7
3972 NG Driebergen
T: 0343-745250 / E: info@vbne.nl