Close Menu
Contact

De VBNE (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren) co├Ârdineert het Kennisnetwerk OBN. 
Heeft u vragen of opmerkingen over lopend onderzoek, bestellen van publicaties, activiteiten van het OBN of de organisatie en werkwijze van het OBN, neem dan contact op met:

Sandra Beekmans (Programmamanager)
E : s.beekmans@vbne.nl  / T: 06 - 551 553 29

Geert van Duinhoven (Adviseur Kennisdelen)
E: g.vanduinhoven@vbne.nl / T: 06 - 225 301 25

Sofia Opfer (Communicatie-organisatie medewerker)
E s.opfer@vbne.nl / T: 06 - 414 91 871

Neeltje Huizenga (programmamedewerker)
E: n.huizenga@vbne.nl / T: 06-82148706

Met beheer-specifieke vragen kunt u het beste contact opnemen met de secretaris van het desbetreffende landschap. 

Contactgegevens
Kennisnetwerk OBN 
Princenhof Park 7
3972 NG Driebergen
T: 0343-745250 / E: info@vbne.nl