Close Menu
Contact

De VBNE (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren) co├Ârdineert het Kennisnetwerk OBN. 
Heeft u vragen of opmerkingen over lopend onderzoek, bestellen van publicaties, activiteiten van het OBN of de organisatie en werkwijze van het OBN, neem dan contact op met:

Sandra Beekmans (Programmamanager)
T: 06 - 551 553 29

Geert van Duinhoven (Adviseur Kennisdelen)
T: 06 - 225 301 25

Irma Melse (programmasecretaris)
T: 06-821 48 706

Met beheer-specifieke vragen kunt u het beste contact opnemen met de secretaris van het desbetreffende landschap. 

Contactgegevens
Kennisnetwerk OBN 
Princenhof Park 7
3972 NG Driebergen
T: 0343-745250 / E: info@vbne.nl