Close Menu

Veldwerkplaatsen zijn bijeenkomsten waarbij nieuwe en specifieke kennis over een bepaald beheergerelateerd onderwerp wordt gedeeld en
bediscussieerd. Deskundigen vertellen over inzichten uit recent onderzoek, beheerders delen hun eigen ervaringen in het veld en met elkaar wordt er gediscussieerd over de toepasbaarheid van deze kennis en kunde in de praktijk.

Bezoek de website veldwerkplaatsen

Veldwerkplaatsen kenmerken zich door hun kleinschalige karakter, waardoor kennisuitwisseling heel gemakkelijk kan plaatsvinden en er ook makkelijk nieuwe contacten worden gelegd. Ontmoet beheerders, onderzoekers en beleidsmakers die met dezelfde problematiek te maken hebben of die juist nieuwe ideeën hebben voor het beheer in bepaalde gebieden en ga aan het eind van de dag met nieuwe kennis, inspiratie en contacten naar huis!

Na een veldwerkplaats wordt een kennisblad gemaakt. Een kennisblad geeft een inhoudelijk verslag van max 4 pagina’s van de veldwerkplaats. Ideaal om snel de hoofdlijnen van de uitgewisselde kennis tot je te nemen. 

De algemene coördinatie van de veldwerkplaatsen ligt bij de VBNE.

De Veldwerkplaatsen worden mede mogelijk gemaakt door Fonds Colland, Staatsbosbeheer, Hogeschool Van Hall Larenstein, Stowa, Natuurnetwerk Gemeenten en Natuurpunt.

Bezoek de website veldwerkplaatsen.

Kies: archief veldwerkplaatsen of archief workshops en symposia