Close Menu

In het Kennisnetwerk OBN gaat het om ontwikkelen én verspreiden van kennis. Het OBN organiseert daarom regelmatig veldwerkplaatsen, symposia, workshops en dagen om kennis uit te wisselen.

Archief

Kies: archief veldwerkplaatsen of archief workshops en symposia