Close Menu

In het Kennisnetwerk OBN gaat het om ontwikkelen én verspreiden van kennis. Het OBN organiseert daarom regelmatig veldwerkplaatsen, symposia, workshops en dagen om kennis uit te wisselen.

Kies: archief veldwerkplaatsen of archief workshops en symposia