Close Menu

Workshop Zwarte specht

Op 26 januari 2018 heeft op het provinciehuis te Arnhem een workshop plaatsgevonden over no-regret maatregelen die genomen kunnen worden om het leefgebied van de Zwarte specht te verbeteren. De Staat van Instandhouding van deze soort is ongunstig, wat betekent dat het bevoegd gezag onmogelijk vergunningen kan verlenen voor ruimtelijke ontwikkelen. De provincies hebben daarom grote behoefte aan kennis om maatregelen te kunnen nemen die de aantallen van deze soort zullen doen toenemen. Leest u meer over de achtergrond en no-regret maatregelen in het verslag.