Close Menu

Workshop herstel konijnenpopulaties

Op 11 april 2018 vindt er een workshop plaats bij de start van het OBN onderzoek ‘Herstel Konijnenpopulaties in kustduinen’.

Konijnenpopulaties staan al decennialang onder druk als gevolg van ziektes myxomatose en RHD. Soms vindt er lokaal een (tijdelijke) opleving plaats, maar vooral in de kalkarme duinen blijft serieus herstel van konijnenpopulaties nog achterwege. Het OBN-onderzoek bestaat onder andere uit de analyse van landschap en telgegevens, en het nemen van bloedmonsters in een aantal konijnenpopulaties om genetische diversiteit en infectiegraad te bepalen.

De workshop is vooral interessant voor medewerkers van terreinbeherende organisaties en provincies die zich bezig houden met ecologische herstelmaatregelen in kustduinen.

Zie voor meer informatie de uitnodiging met het programma

Presentaties workshop