Close Menu

Veldwerkplaats Connectiviteit van het wad

Sprekers: Tjisse van der Heide (Radbouduniversiteit), Laura Govers (Rijksuniversiteit Groningen), Erik Jansen (Natuurmonumenten)

Op deze unieke Veldwerkplaats krijg je een bijzonder kijkje in lopende onderzoek naar de ‘connectiviteit van het wad’, waarvan de resultaten in 2020 gepresenteerd worden. Diverse universiteiten onderzoeken met veldexperimenten de relatie tussen wadplaten en waddeneilanden zoals Griend. Wadcomplexen die in meer delen van de Waddenzee te vinden zijn en vroeger ook in de Zuidwestelijke delta gevonden werden. Hoe zijn dit soort complexen (geomorfologische en ecologische) opgebouwd? Hoe zijn de verschillende deelsystemen, zoals mosselbanken, zeegrasvelden en duin-kweldercomplexen met elkaar verknoopt. Wat is de rol van bijvoorbeeld mosselbanken en zeegrasvelden voor de demping van golven en stroming voor het achterland?

De lezingen vinden op een houten klipper plaats. We horen dan ook over actueel onderzoek over o.a. grote sterns en drieteenstrandlopers op Griend. Vlakbij Griend vallen we droog, lopen met de boswachter over het wad (we komen dus niet op Griend zelf!) en bekijken de experimenten o.l.v. de onderzoekers.

Locatie:
Klipper de Ambulant, met als vertrekplaats Harlingen
Zie ook: http://ambulant-harlingen.nl/ 

Excursie:
Grienderwaard bij Griend (maar niet op Griend!)

Meer informatie en inschrijven