Close Menu

Veldwerkplaats Beheer Pingoruïnes

Sprekers: Anja Verbers en Bert Dijkstra (Landschapsbeheer Drenthe), Wim Hoek (Universiteit Utrecht), Uko Vegter (Drents Landschap)

Noord-Nederland is bezaaid met pingoruïnes, Drenthe alleen al heeft er zo’n 2.500. Ook elders komen deze bijzondere ijstijdrelicten regelmatig voor. In het natuurbeleid worden ze vaak beschouwd als ‘zoete plas’ en verboste exemplaren worden in het agrarisch cultuurlandschap onder regulier ‘bosbeheer’ geplaatst. Dit terwijl pingoruïnes naast natuurwaarden, ook bijzondere archeologische of aardkundige waarden vertegenwoordigen, waar in het beleid en beheer niet altijd rekening mee wordt gehouden. De vraag is: Wat is er bekend over pingoruïnes? Welke waarde vertegenwoordigen ze? Hoe kun je er als natuurbeheerder mee omgaan? En hoe pak je dit in het agrarisch gebied aan? Hoe betrek je burgers bij zo’n onderzoek?

Locatie:
Café Hingstman
Hoofdstraat 18
Zeijen (Drenthe)

Meer informatie en aanmelden