Close Menu

Veldcursus ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen

Na de succesvolle lancering van het Handboek Ecohydrologische Systeemanalyse in Beekdallandschappen en drie veldcursussen om met het Handboek te leren werken, organiseren STOWA en OBN gezamenlijk een vierde veldcursus die verzet is naar 4 juni 2019. In deze vierde veldcursus gaan we aan de slag met de casus van de Rheezermaten (omgeving Hardenberg). Onder begeleiding van gebiedsexperts (Linda van der Toorn en Rob van Dongen) en een auteur van het Handboek (Dolf Logemann) staat het maken van een systeemanalyse van de beekcasus centraal.

 

Het Handboek richt zich op de instrumenten om een goede systeemanalyse van een beekdal ten behoeve van ecologisch herstel op te stellen. Het gaat om het begrijpen van de processen die bijdragen aan het herstel van levensgemeenschappen in de beek en in het beekdal. Centraal bij de veldcursus staat het leren gebruiken van het handboek bij het opstellen van zo’n systeemanalyse voor het beekdal. Voor de casus is een globale analyse gedaan van het systeem, de deelnemers gaan aan de slag met deze informatie en maken onder begeleiding een analyse op stroomgebieds- of standplaatsniveau.

 

Voor de veldcursus wordt een aantal uur voorbereidend leeswerk verwacht, dit houdt in het lezen van enkele hoofdstukken van het Handboek en de informatiebundel van de casus. Deze informatie zal naar de deelnemers worden opgestuurd.

 

Meer informatie en aanmelden kan via de STOWA website. Er wordt een bijdrage van €250,- gevraagd. Hiervoor krijgt u na aanmelding een aparte factuur van STOWA.