Close Menu

Symposium Natuur- en waterbeheer in het laagveen- en zeekleilandschap: successen en uitdagingen

Het OBN Deskundigenteam Laagveen- en zeekleilandschap organiseerde samen met de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) op 13 september 2017 een symposium over de ontwikkeling en het beheer van natuur en water in laagveen- en zeekleigebieden. De locatie was het provinciehuis Utrecht. Hieronder vindt u het programma, het verslag en de presentaties die zijn gehouden die dag. 

Presentaties: