Close Menu

Symposium Laat beken weer stromen door het landschap

Symposium Laat beken weer stromen door het landschap!

Op 20 september 2016 vond het symposium 'Laat beken weer stromen door het landschap!' plaats. Het symposium werd georganiseerd door het OBN Deskundigenteam Beekdallandschap in samenwerking met de VBNE en vond plaats in Antropia, Driebergen.  

Tijdens het symposium stond het herstel en de ontwikkeling van beken en beekdallandschappen centraal. 
In het waterbeheer buitelen de opgaven over elkaar heen; veiligheid, waterberging, KRW en N2000 stellen allemaal andere eisen. Vaak loopt het planproces vast, bijvoorbeeld omdat er geen overeenstemming is over het nieuwe landschap of wordt een gebied er niet fraaier op omdat het effect op andere functies niet doordacht is. Hoe zorg je voor de zinvolle combinatie van alle opgaven voor land en water, flora en fauna, natuurwaarden, landschappelijke waarden, veiligheid, natuurlijkheid en recreatief medegebruik? Wat zijn belangrijke succes- en faalfactoren van integraal beekherstel in Nederland bij projecten die wel lukken?   

Het volledige programma van de dag inclusief de sprekers. De presentaties van de sprekers vindt u hieronder.

Bart Brugmans

Camiel Aggenbach

Paul Hendriks

Piet Schipper

Piet Verdonschot

Ralf Verdonschot

Rob van Dongen

Uko Vegter