Close Menu

Symposium Heideontwikkeling op voormalige landbouwgrond

Op woensdag 16 september 2015 vond het symposium Heideontwikkeling op voormalige landbouwgrond plaats in Dwingeloo. Het Nationaal Park Dwingelderveld is het grootste natte heidegebied van West-Europa. In het hart van het Dwingelderveld lag een 175 ha grote landbouwenclave. Van 2011 tot 2013 is deze omgevormd tot natuurgebied. Sinds het najaar van 2011 wordt er een grootschalig heideherstelexperiment uitgevoerd. In deze praktijkproef wordt onderzocht welke maatregelen het meest effectief en succesvol zijn om natte of droge heide te ontwikkelen. Nieuw aan dit onderzoek is dat ook wordt gekeken naar hoe het leven onder de grond zich ontwikkelt. Het experiment heeft plaats gevonden op praktijkschaal: droge heide experiment beslaat 6.000 m2 en het natte heide experiment 13.000 m2.

De Deskundigenteams Droog zandlandschap en Nat zandlandschap van het Kennisnetwerk OBN zijn beide vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie van het onderzoek naar (de praktijkproef naar) het heideherstel op voormalige landbouwgrond. 

In de ochtend was er een afwisselend programma met verschillende sprekers. Na de lunch werden per fiets diverse locaties in het veld bezocht.

 

Het symposium werd gefinancierd door LIFE, het Europese fonds voor de instandhouding van Natura-2000 gebieden.