Close Menu

Presentatie resultaten OBN onderzoek herstel kwelmilieus langs de Terrassenmaas

In het kader van richtlijn water (KRW) en natuurontwikkeling, wordt u hierbij uitgenodigd deel te nemen aan een presentatie over het herstel kwelmilieus.

De presentatie  vindt plaats in Maastricht op 22 januari van 10:00 tot 12:00 uur bij Rijkswaterstaat, Avenue Ceramique 125 te Maastricht

In verband met de zaalbezetting en aanmelding bij de receptie vraag ik u vriendelijk te reageren of u al dan niet aanwezig bent.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze doorsturen naar de afzender.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marienne Derks

Projectondersteuner Aanleg Nat Cluster Kader Richtlijnen Water

.......................................................................................

RWS Programma's Projecten en Onderhoud

Bezoekadres: Avenue Ceramique 125 / 6221 KV  Maastricht

Postbus 25 / 6200 MA  Maastricht

.......................................................................................

M 06 – 54 67 48 55              

 

marienne.derks@rws.nl  

www.rijkswaterstaat.nl

 

Aanwezig: ma./di./do./vr.

.......................................................................................

Water . Wegen . Werken . Rijkswaterstaat

.......................................................................................